Yhteystiedot

JKY:n toimisto sijaitsee postiosoitteessa:
Johtamiskorkeakoulun Ylioppilaat ry.
Huone 5094 Pinni A
Kanslerinrinne 1
33014 Tampereen yliopisto